ระบบตรวจสอบพันธะนิสิต
( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
.:: กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ::.