คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Laws (Laws)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ค. 2565 )
แผนการศึกษา
-
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Laws (Laws)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ค. 2565 )
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Laws (Laws)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ค. 2565 )
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564 )